Centrum Biblioteczno – Kulturalne – Psie Pole

Centrum Biblioteczno – Kulturalne – Psie Pole

Przy ul. B. Krzywoustego 246 we Wrocławiu”.
Pu=1600m2 Projekt 2013
Projekt konkursowy – III miejsce
Wykonany we współpracy z Kamarchitects

Projektowany budynek wraz z zagospodarowaniem terenu ma miękko wpisywać się w zastaną tkankę architektoniczną, zachować skalę otaczającej architektury, wprowadzać elementy uspokojenia i uporządkowania. Ma umożliwić interakcję zarówno bryły jak i wnętrza w kierunku na kościół i otaczającą go zieleń.
Budynek – rozwiązania funkcjonalno użytkowe
Główny układ funkcjonalny wynika z optymalnego, zgodnego z programem wpasowania zadanych funkcji w nieregularną powierzchnię przeznaczoną pod zabudowę.. Zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego w poziomie parteru jest zlokalizowana biblioteka z holem wejściowym i pomieszczeniami towarzyszącymi. Nad biblioteką zlokalizowano salę widowiskową z foyer i pomieszczeniami obsługującymi tą funkcję. Na wyższych kondygnacjach pozostałe pomieszczenia przewidziane programem. Na dodatkowej powierzchni przewidziano kafejkę internetową, która z jednej strony znajdując się w pionie nad holem i foyer pozwala eksponować narożnik budynku, z drugiej poprzez kontakt z fragmentem budynku, który obligatoryjnie nie może być wyższy niż 7,5m uzasadnia wykorzystanie go jako użytkowego tarasu.
Przy projekcie architektury przyjęto założenie, że przy takiej ilości uwarunkowań i ograniczeń forma ma stanowić rodzaj opakowania dla funkcji, reagując jednocześnie na najbliższe otoczenie.