Budynek biurowy „Quadragon”

Budynek biurowy „Quadragon”

Pu=6500m2, projekt 2012
Projekt konkursowy – wyróżnienie
Urbanistyka, sytuacja

Forma i lokalizacja Quadragonu umożliwia wydzielenie dwóch mini wnętrz urbanistycznych: zamkniętej dla samochodów uliczki i wewnętrznego patio. Dzięki temu na otaczającej budynek pohałdowej pustyni powstają enklawy atrakcyjnej i zadbanej zieleni i małej architektury, tworzące unikalny klimat.
Łączniki przeszklone od strony wejścia głównego, z drugiej strony pełne stanowią w ten sposób rodzaj bram – przejścia z jednej przestrzeni do drugiej. Powstaje w ten sposób kolejne wnętrze , centralne dla całego układu – centrum Future Park.

Architektura
Rozwiązanie estetyczne zostało oparte na zasadzie kontrastów i przeciwieństw: biały – czarny, pełny – pusty, szkło – ściana. Quadragon to bryła bazująca na kątach prostych, zdyscyplinowana, budząca zaufanie. Jedynie w strefie wejścia (w nawiązaniu do budynku Futurest) występują skośne linie wskazujące na rozwój i potencjał. Ściana przy wejściu, poprzez swój kształt, materiał, kolor i niemal brak otworów (w opozycji do białej, ażurowej ramy Futurest) stała się dominantą wysokościową i uzyskała wrażenie monumentalności podkreślającej wielkość firmy.
Narożniki budynku oraz elewacja południowa pełne, w kolorze grafitowym, licowane płytką klinkierową. Elewacje między narożnikami przeszklone, z powierzchniami białego (w przewadze) i grafitowego tynku.