Budynek urzędu miejskiego i miejskiej biblioteki z zagospodarowaniem parku Czechowiece-Dziedzice

Budynek urzędu miejskiego i miejskiej biblioteki z zagospodarowaniem parku Czechowiece-Dziedzice

Pu=5900m2 Projekt 2013
Projekt konkursowy – III miejsce
Wykonany we współpracy z Kamarchitects

Niecodzienny to temat: zaprojektowanie w jednym zadaniu budynku i parku. I to budynku biblioteki – odruchowo chciałoby się wstawić tą bibliotekę do parku. Ale są inne uwarunkowania. Jednak ta odruchowa myśl pozostanie jednym z głównych założeń.
Drugie założenie to wytworzenie na terenie objętym opracowaniem mocnego układu funkcjonalno-kompozycyjnego, ukierunkowanego na osi stary urząd – nowy urząd umożliwiającego powiązanie projektowanej inwestycji z położonym na wschód centrum miasta.
Główny układ funkcjonalny budynku wynika z kontynuacji koncepcji urbanistycznej wyznaczającej mocną oś funkcjonalno kompozycyjną wzdłuż całego terenu objętego opracowaniem. Oś w postaci ciągu pieszego wprowadza użytkownika w przestrzenie holu i ekspozycji (etap II) oraz holu i stanowiska obsługi (etap III) z kierunków wschodniego i zachodniego.
Z tych przestrzeni użytkownik ma dostęp do poszczególnych zespołów funkcjonalnych obiektu: do biblioteki, do przestrzeni wspólnych (ekspozycje, duża i mała sale konferencyjne), do USC z salą ślubów i do poszczególnych wydziałów urzędu miejskiego.