Apartamentowiec „Nautikus” Wyspa Pomorska

Apartamentowiec „Nautikus” Wyspa Pomorska

Wrocław Pu=6500m2
Projekt 2012
Projekt konkursowy

Miejsce:
– trójkątny półwysep, otoczony wodą, zrośnięty z kamiennym Mostem Pomorskim, z jego linią horyzontalną i łukowymi liniami przęseł.
– miejsce historycznie związane z żeglugą śródlądową (Wrocławski Węzeł Wodny).
Założenia do formalnej koncepcji budynku:
– budynek wyrastający z półwyspu, kształt budynku w przybliżeniu powtarzający kształt półwyspu,
– układ horyzontalny,
– przewaga linii miękkich, łukowych (charakterystycznych dla żywiołu „woda”)
– wprowadzenie materiałów takich, jak kamień (Most Pomorski, jazy elektrowni), cegła (śluza, nowa marina), szkło, glazura (woda),
– uzyskanie wrażenia lekkości i ruchu.
Powyższa analiza uzasadnia powstanie koncepcji budynku „Nautikus”.